Masz pytania dotyczące programu Złote Szkoły NBP,
napisz do nas lub zadzwoń pod numer tel. 22 185 44 41 lub 22 185 24 59

Zbierz drużynę, zrób zadania!

Jak działa program?

W szkole, która ubiega się o tytuł Złotej Szkoły NBP, zawiązuje się Drużyna Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej. Drużyna musi składać się z min. 2 nauczycieli i min. 5 uczniów a maks. 10 uczniów. Na czele drużyny stoi nauczyciel koordynator, który ma zgodę dyrektora szkoły na udział w programie. Drużyna zdobywa niezbędną wiedzę do wykonania zadań, opracowuje pomysły na ich realizację i przeprowadza zadania programu. Na koniec nauczyciele należący do drużyny wysyłają relacje z wykonania zadań za pośrednictwem internetowej platformy Złotych Szkół NBP – zloteszkoly.nbp.pl.

Uczestnicy

Do udziału w programie zapraszamy nauczycieli i uczniów szkół podstawowych (klasy 7 i 8) oraz szkół ponadpodstawowych. Nauczyciele mogą uczyć dowolnego przedmiotu. Każda szkoła i każdy nauczyciel mogą być zgłoszeni do programu jeden raz w danej edycji.

Jak dołączyć? Krok po kroku

  1. Rejestracja Nauczyciel-koordynator rejestruje się na platformie Złotych Szkół NBP.
  2. Zgłoszenie Szkoły Nauczyciel-koordynator zgłasza szkołę do programu i dołącza skan zgody dyrektora.
  3. Zgłoszenie drużyny Nauczyciel zgłasza na platformie pozostałych członków drużyny: nauczycieli i uczniów.
  4. Zgłoszenie zadań Nauczyciele z drużyny wysyłają relacje na platformie w wyznaczonym terminie.

385 szkół z tytułem Złota Szkoła NBP w 271 miejscowościach

Dołącz do programu i zdobądź tytuł dla swojej szkoły – pierwszy raz lub sięgnij po tytuł ponownie!

Jak zdobyć tytuł Złotej Szkoły NBP i nagrody

O tytuł „Złotej Szkoły NBP” ubiegają się szkoły, które zdobyły najwięcej punktów za zrealizowane trzy zadania poświęcone tematowi przewodniemu edycji. Na podstawie rankingu szkół NBP określa próg punktowy, który decyduje o przyznaniu tytułu. Spośród Złotych Szkół NBP nagrody pieniężne otrzymują te, które najlepiej wykonały zadania danej edycji programu.