• Podjęcie wyzwań związanych z uczestnictwem w programie stało się i dla nauczycieli, i dla uczniów okazją do przeżycia nowej „przygody edukacyjnej”. Dzięki temu przekonali się oni, iż z powodzeniem można połączyć treści z danego przedmiotu szkolnego z zagadnieniami ze świata ekonomii (przede wszystkim finanse osobiste). Nie sposób pominąć także ogromu wiedzy zdobytej podczas realizacji programu. Wiedzy ekonomicznej, która już teraz, a nade wszystko w późniejszym życiu młodych ludzi, będzie bardzo przydatna, zwłaszcza w świecie, w którym dziedzina ta zajmuje jedno z czołowych miejsc.

Wróć do listy opinii