• Program stworzył młodzieży możliwość rozwijania talentów, ale też ich ujawniania. Jak powiedziała jedna uczennica – każdy w programie poczuł się doceniony, co sprzyjało wzmacnianiu poczucia własnej wartości. Dodała, że ona nigdy w szkole podstawowej nie dostała szansy występowania na forum, a tutaj prowadziła całą debatę – uwierzyła w siebie. „Może nie była idealną moderatorką, ale bardzo się starałam i dziękuję, żeście mi zaufali.

Wróć do listy opinii