IV edycja (2023/2024) Złote Szkoły NBP została rozstrzygnięta!

W IV edycji programu 285 szkół zdobyło tytuł „Złota Szkoła NBP”. Spośród wszystkich szkół z tytułem „Złota Szkoła NBP” 126 otrzymało nagrody i wyróżnienia pieniężne za najlepiej zrealizowane zadania edycji. Zapraszamy do zapoznania się z listami Złotych Szkół NBP i laureatów nagród!

Na czym polega udział w programie?

W szkole, która ubiega się o tytuł „Złotej Szkoły NBP” i nagrody, zawiązuje się Drużyna Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej. Drużyna to minimum dwóch nauczycieli i od pięciu do dziesięciu uczniów (w szkole podstawowej wyłącznie z klas 7 i 8). Na czele drużyny stoi nauczyciel-koordynator, który uzyskał zgodę dyrektora szkoły na udział w programie. Drużyna opracowuje pomysły na wykonanie 3 zadań, które następnie przeprowadza w szkole. Na koniec nauczyciele należący do drużyny do 11 marca 2024 r. wysyłają relację z wykonania zadań za pośrednictwem platformy.

 

Zadania IV edycji

Zadania do wykonania

Lekcja z ekonomią

Zadanie polega na przeprowadzeniu lekcji szkolnej na temat „Polski złoty w obiegu od 100 lat – NBP i jego funkcja emisyjna” w ramach dowolnego przedmiotu. Lekcja powinna mieć interdyscyplinarny charakter, tzn. łączyć tematykę ekonomii z innymi dziedzinami wiedzy. Lekcja może być przeprowadzona raz lub wielokrotnie, przez jednego nauczyciela lub kilku nauczycieli różnych przedmiotów.

Debata szkolna

Zadanie polega na przeprowadzeniu przez uczniów debaty szkolnej poświęconej tematowi „Polski złoty w obiegu od 100 lat – NBP i jego funkcja emisyjna”. Można wybrać dowolną formę debaty np. debatę „za i przeciw”, dyskusję moderowaną czy debatę panelową. Debata może być przeprowadzona w szkole lub w dowolnym miejscu raz lub wielokrotnie dla jednej lub wielu grup uczestników.

Warsztat uczniowski

Zadanie polega na przeprowadzeniu przez uczniów z drużyny zajęć edukacyjnych dla uczestników, które będą popularyzowały temat „Polski złoty w obiegu od 100 lat – NBP i jego funkcja emisyjna”. Można przeprowadzić jeden warsztat lub cykl zajęć. Przy przygotowaniu warsztatu uczniowie powinni mieć wsparcie opiekuna merytorycznego, którym może być nauczyciel ze szkoły, z uczelni lub innej palcówki naukowej.

Temat przewodni
IV edycji programu

POLSKI ZŁOTY W OBIEGU OD 100 LAT 
– NBP i jego funkcja emisyjna

Zakres merytoryczny tematu IV edycji

Polski złoty

Jak przebiegał proces ustanowienia waluty w niepodległym państwie polskim? Dlaczego doszło do odrodzenia złotego? Reforma walutowa i powstanie Banku Polskiego S.A. – odpowiednika NBP 100 lat temu. Jak dziś powstają polskie znaki pieniężne od projektu do monety i banknotu. Prawny status złotego. Dlaczego tylko Narodowy Bank Polski może emitować polskie znaki pieniężne? Czym jest system płatniczy i jaką rolę odgrywa w nim NBP?

Czym są pieniądze?

Trzy funkcje pieniądza ‒ pieniądz jako środek wymiany, akumulacji i jednostka obrachunkowa. Droga pieniądza z banku centralnego do portfela, czyli na czym polega cykl obrotu gotówkowego w Polsce? Jakie są cztery filary Narodowej Strategii Bezpieczeństwa Obrotu Gotówkowego?

Monety i banknoty powszechnego obiegu oraz kolekcjonerskie

Jakie są zasady użytkowania banknotów i monet w Polsce? Wielcy Polscy Ekonomiści i inne przykłady serii kolekcjonerskich NBP. Polskie monety i banknoty jako dzieła sztuki, zapis czasów i technologiczne osiągnięcie. O zabezpieczeniach i sposobach weryfikacji autentyczności banknotów i monet.

Aż 126 nagród dla najlepszych!

Spośród wszystkich Złotych Szkół NBP IV edycji szkoły, które najlepiej wykonały zadania programu,
otrzymają następujące nagrody pieniężne:

2 nagrody dla najlepszych Złotych Szkół NBP IV edycji

Nagroda Specjalna

15 000 zł

dla Złotej Szkoły NBP, która wyróżni się oryginalnością pomysłów na realizację zadań i zaangażowaniem w popularyzację wiedzy ekonomicznej związanej z tematem edycji

Nagroda Prezesa NBP

15 000 zł

dla Złotej Szkoły NBP za innowacyjną i najbardziej inspirującą realizację zadań programu edycji

24 nagrody za I, II, III miejsce oraz wyróżnienia w każdej z trzech kategorii zadań,
w dwóch oddzielnych pulach: dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych

I miejsce

10 000 zł

II miejsce

8 000 zł

III miejsce

6 000 zł

Wyróżnienie

4 000 zł

Harmonogram IV edycji

  • 30 listopada 2023 r. – start IV edycji
  • 11 marca 2024 r. – termin przesyłania relacji z wykonanych zadań
  • 7 czerwca 2024 r.  – ogłoszenie laureatów IV edycji