III edycja (2022/2023) Złotych Szkół NBP została rozstrzygnięta!

W III edycji programu 267 szkół zdobyło tytuł „Złota Szkoła NBP”. Spośród wszystkich szkół z tytułem „Złota Szkoła NBP” 126 otrzymało nagrody i wyróżnienia pieniężne za najlepiej zrealizowane zadania edycji. Zapraszamy do zapoznania się z listami Złotych Szkół NBP i laureatów nagród!

Na czym polega udział w programie?

W szkole, która ubiega się o tytuł „Złotej Szkoły NBP” i nagrody, zawiązuje się Drużyna Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej. Drużyna to minimum dwóch nauczycieli i od pięciu do dziesięciu uczniów. Na czele drużyny stoi nauczyciel-koordynator, który uzyskał zgodę dyrektora szkoły na udział w programie. Drużyna opracowuje pomysły na wykonanie 3 zadań, które następnie przeprowadza w szkole. Na koniec nauczyciele należący do drużyny do 27 marca 2023 r. wysyłają relację z wykonania zadań za pośrednictwem platformy.

 

Zadania aktualnej edycji

Zadania do wykonania

Lekcja z ekonomią

Zadanie polega na przeprowadzeniu lekcji na temat „Poznajemy bank centralny” w ramach dowolnego przedmiotu. Lekcja powinna mieć charakter interdyscyplinarny, tzn. łączyć tematykę ekonomii z innymi dziedzinami wiedzy. Lekcja lub cykl lekcji mogą być przeprowadzone przez jednego lub kilku nauczycieli różnych przedmiotów, dla jednej lub wielu różnych grup uczestników. Przykładowo: na lekcji podstaw przedsiębiorczości można dowiedzieć się, czym bank centralny różni się od innych banków oraz jaką rolę pełni NBP w polskim systemie bankowym, a na lekcji chemii poznać zabezpieczenia polskich banknotów i sprawdzić, z czego zrobione są monety.

Debata szkolna

Zadanie polega na organizacji debaty na temat „Poznajemy bank centralny” z zaangażowaniem jak największej liczby uczestników. Można wybrać dowolną formę debaty, np.: debaty „za i przeciw”, dyskusji moderowanej czy debaty panelowej. Debata może być przeprowadzona w szkole lub dowolnym miejscu. Można ją również zorganizować przy użyciu dostępnych aplikacji internetowych do wideokonferencji. W debacie mogą uczestniczyć eksperci, którzy powinni wyróżniać się wiedzą i doświadczeniem z zakresu tematu edycji. Ekspertami mogą być np. przedstawiciele instytucji publicznych, uczelni lub innych placówek naukowych.

Warsztat uczniowski

Zadanie polega na przygotowaniu i przeprowadzeniu przez uczniów należących do drużyny zajęć edukacyjnych dla uczestników, które będą dotyczyć tematu „Poznajemy bank centralny”. Warsztat może być poprowadzony np. z wykorzystaniem metody lekcji odwróconej, gry symulacyjnej czy studium przypadku, z użyciem materiałów edukacyjnych takich jak np. prezentacja, karty pracy. Można przeprowadzić jeden warsztat lub cykl zajęć. Przy przygotowaniu warsztatu uczniowie mają wsparcie opiekuna merytorycznego, którym może być nauczyciel ze szkoły, z uczelni lub innej placówki naukowej. Warsztat może odbyć się w szkole lub w innym miejscu.

Temat przewodni
III edycji programu

POZNAJEMY BANK CENTRALNY

Aż 126 nagród dla najlepszych!

Spośród wszystkich Złotych Szkół NBP III edycji szkoły, które najlepiej wykonały zadania programu,
otrzymają następujące nagrody pieniężne.

24 nagrody za I, II, III miejsce oraz wyróżnienia w każdej z trzech kategorii zadań,
w dwóch oddzielnych pulach: dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych:

I miejsce

10 000 zł

II miejsce

8 000 zł

III miejsce

6 000 zł

Wyróżnienie 4000 zł

100 nagród w wysokości

2 000 zł

za najlepiej wykonane wszystkie zadania edycji – po 50 nagród dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych

2 nagrody dla najlepszych Złotych Szkół NBP III edycji:

Nagroda Specjalna

15 000 zł

dla Złotej Szkoły NBP, która wyróżni się oryginalnością pomysłów na realizację zadań i zaangażowaniem w popularyzację wiedzy ekonomicznej związanej z tematem edycji

Nagroda Prezesa NBP

15 000 zł

dla Złotej Szkoły NBP za innowacyjną i najbardziej inspirującą realizację zadań programu edycji

Harmonogram III edycji

  • 1 grudnia 2022 r. – start III edycji
  • 27 marca 2023 r. – termin przesyłania relacji w wykonanych zadań
  • w maju 2023 r. – ogłoszenie wyników