Złote Szkoły NBP to ogólnopolski program edukacyjny skierowany do środowisk szkolnych. ldeą programu jest przygotowanie młodzieży do bezpiecznego i swobodnego poruszania się w świecie finansów.

Zbierz drużynę, zrób zadania!

Jak działa program?

W szkole, która ubiega się o tytuł Złotej Szkoły NBP, zawiązuje się Drużyna Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej. Drużyna musi składać się z minimum 2 nauczycieli i od 5 do 10 uczniów – w szkole podstawowej wyłącznie z klas 7 i 8. Na czele drużyny stoi nauczyciel koordynator, który ma zgodę dyrektora szkoły na udział w programie. Drużyna zdobywa niezbędną wiedzę do wykonania zadań, opracowuje pomysły na ich realizację i przeprowadza zadania programu. Na koniec nauczyciele należący do drużyny wysyłają relacje z wykonania zadań za pośrednictwem internetowej platformy Złotych Szkół NBP.

Uczestnicy

Do udziału w programie zapraszamy nauczycieli i uczniów szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych. Nauczyciele mogą uczyć dowolnego przedmiotu. Każda szkoła i każdy nauczyciel mogą być zgłoszeni do programu jeden raz w danej edycji.

Jak dołączyć? Krok po kroku

  1. Rejestracja Nauczyciel-koordynator rejestruje się na platformie Złotych Szkół NBP.
  2. Zgłoszenie Szkoły Nauczyciel-koordynator zgłasza szkołę do programu i dołącza skan zgody dyrektora.
  3. Zgłoszenie drużyny Nauczyciel zgłasza na platformie pozostałych członków drużyny: nauczycieli i uczniów.
  4. Zgłoszenie zadań Nauczyciele z drużyny wysyłają relacje na platformie w wyznaczonym terminie.

684 SZKOŁY W CAŁEJ POLSCE Z TYTUŁEM „ZŁOTA SZKOŁA NBP"

Jak zdobyć tytuł Złotej Szkoły NBP i nagrody

O tytuł „Złotej Szkoły NBP” ubiegają się szkoły, które zdobyły min. 25 punktów za trzy zadania poświęcone tematowi przewodniemu edycji. Spośród Złotych Szkół NBP danej edycji nagrody pieniężne otrzymują te, które najlepiej wykonały zadania programu.