Złote Szkoły NBP to ogólnopolski program edukacyjny skierowany do środowisk szkolnych. ldeą programu jest przygotowanie młodzieży do bezpiecznego i swobodnego poruszania się w świecie finansów.

Zbierz drużynę, zrób zadania!

Jak działa program?

W szkole, która ubiega się o tytuł Złotej Szkoły NBP, zawiązuje się Drużyna Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej. Drużyna musi składać się z min. 2 nauczycieli i min. 5 uczniów a maks. 10 uczniów. Na czele drużyny stoi nauczyciel koordynator, który ma zgodę dyrektora szkoły na udział w programie. Drużyna zdobywa niezbędną wiedzę do wykonania zadań, opracowuje pomysły na ich realizację i przeprowadza zadania programu. Na koniec nauczyciele należący do drużyny wysyłają relacje z wykonania zadań za pośrednictwem internetowej platformy Złotych Szkół NBP – zloteszkoly.nbp.pl.

Uczestnicy

Do udziału w programie zapraszamy nauczycieli i uczniów szkół podstawowych (klasy 7 i 8) oraz szkół ponadpodstawowych. Nauczyciele mogą uczyć dowolnego przedmiotu. Każda szkoła i każdy nauczyciel mogą być zgłoszeni do programu jeden raz w danej edycji.

Jak dołączyć? Krok po kroku

  1. Rejestracja Nauczyciel-koordynator rejestruje się na platformie Złotych Szkół NBP.
  2. Zgłoszenie Szkoły Nauczyciel-koordynator zgłasza szkołę do programu i dołącza skan zgody dyrektora.
  3. Zgłoszenie drużyny Nauczyciel zgłasza na platformie pozostałych członków drużyny: nauczycieli i uczniów.
  4. Zgłoszenie zadań Nauczyciele z drużyny wysyłają relacje na platformie w wyznaczonym terminie.

546 SZKÓŁ Z TYTUŁEM „ZŁOTA SZKOŁA NBP” W 359 MIEJSCOWOŚCIACH

Jak zdobyć tytuł Złotej Szkoły NBP i nagrody

O tytuł „Złotej Szkoły NBP” ubiegają się szkoły, które zdobyły najwięcej punktów za zrealizowane trzy zadania poświęcone tematowi przewodniemu edycji. Na podstawie rankingu szkół NBP określa próg punktowy, który decyduje o przyznaniu tytułu. Spośród Złotych Szkół NBP nagrody pieniężne otrzymują te, które najlepiej wykonały zadania danej edycji programu.