Nagroda Specjalna

za oryginalność i zaangażowanie w popularyzację wiedzy ekonomicznej

II Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Chrzanowie

 

Nagroda Prezesa NBP

za najbardziej innowacyjne i inspirujące przeprowadzenie zadań IV edycji programu

Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Królowej Górnej

 

Lekcja z ekonomią

W szkołach podstawowych

I miejsce

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Niedźwiedzicach

II miejsce

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Opocznie

III miejsce

Szkoła Podstawowa nr 10 w Żywcu

Wyróżnienie

Szkoła Podstawowa nr 42 w Sosnowcu

 

W szkołach ponadpodstawowych

I miejsce

I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach

II miejsce

Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych im. Cichociemnych w Gliwicach

III miejsce

Zespół Szkół Mechanicznych nr 2 im. Kazimierza Górskiego w Krakowie

Wyróżnienie

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących im. Janusza Korczaka w Krakowie

 

Debata szkolna

W szkołach podstawowych

I miejsce

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wierzchowinach

II miejsce

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Kornela Makuszyńskiego w Kalei

III miejsce

Szkoła Podstawowa im. Króla Kazimierza III Wielkiego w Zasani

Wyróżnienie

Szkoła Podstawowa im. Jadwigi Śląskiej w Sokołowcu

 

W szkołach ponadpodstawowych

I miejsce

KOSTKA Publiczne Liceum Ogólnokształcące Jezuitów im. św. Stanisława Kostki w Krakowie

II miejsce

II Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Wieluniu

III miejsce

Zespół Szkół nr 4 w Jaśle

Wyróżnienie

Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku

 

Warsztat uczniowski

W szkołach podstawowych

I miejsce

Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Tłokini Wielkiej

II miejsce

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Rusinowie

III miejsce

Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Opocznie

Wyróżnienie

Szkoła Podstawowa nr 12 im. Stanisława Moniuszki w Koninie

 

W szkołach ponadpodstawowych

I miejsce

I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Opocznie

II miejsce

Zespół Szkół nr 4 im. Obrońców Mławy z Września 1939 r. w Mławie

III miejsce

Zespół Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego w Lublinie

Wyróżnienie

Prywatne Centrum Edukacyjne „Szkoły Sukces” I Liceum Ogólnokształcące w Białogardzie