• Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzózie

    Nasz szkoła dołączyła do programu Złote Szkoły NBP i polecamy to również innym szkołom. Uważamy, że to świetny projekt, który przede wszystkim nauczył nas mimo zamknięcia w domach w czasie zdalnej edukacji otworzyć się na innych. Udział w realizacji zadań konkursowych rozbudził naszą ciekawość ekonomią i wzbogacił wiedzę z zakresu przedsiębiorczości. Drużyna Ambasadorów została zmotywowana do twórczych i ciekawych pomysłów, które trzeba było zaplanować i zrealizować. Uczyliśmy się współpracy ze sobą oraz odpowiedzialności za cały zespół. Podejmowaliśmy działania, które wymagały poświęcenia wiele czasu na ich realizację, ale przy zaangażowaniu wszystkich naszych kolegów przyniosły nam wiele satysfakcji po ich ukończeniu. W projekcie uczestniczyli wszyscy uczniowie naszej szkoły. Najmłodsi uczniowie poprzez zajęcia edukacyjne i liczne konkursy mieli możliwość zapoznać się z trudnymi zagadnieniami związanymi z bankowością, zarządzaniem pieniędzmi i gospodarowaniem nimi. Starsi m.in. w czasie debaty wykazali się dużą wiedzą z zakresu bankowości. My natomiast sprawdziliśmy się roli edukatorów. Jesteśmy dumni z siebie, że mogliśmy dzięki uczestnictwu w programie być Ambasadorami ekonomii w naszej szkole. Realizacja projektu daje nam poczucie, że jesteśmy na miarę swojego wieku ekspertami w dziedzinie oszczędzania, wiedzy z przedsiębiorczości, ekonomii, planowania wydatków oraz inwestowania. Szczerze polecamy innym uczniom włączenie się do programu, ponieważ przyczynia się on do rozwoju osobistego, rozwija kreatywność, uczy pracy w zespole i wzbogaca nie tylko intelektualnie, ale również uczy poprawnych relacji między sobą, odpowiedzialności za siebie i innych.

    Drużyna Ambasadorów: Piotr Prątnicki, Hanna Urbaniak, Igor Wojciechowski, Hanna Tokarska, Amelia Jaworska

Wróć do listy opinii