• Szkoła Podstawowa nr 10 im. Gustawa Morcinka w Tychach

  Udział w Programie „Złote Szkoły NBP” jest naszym kolejnym projektem po realizacji zadań w ramach grantu „Polski złoty ma sto lat”. Przystępując do programu nie wiedzieliśmy, że przyjdzie nam zmierzyć się z zadaniami głównie w ramach nauki zdalnej. Liczyliśmy na to, że spotkania z ekspertami czy debata szkolna odbędą się na żywo i w formie nauki stacjonarnej. Tak się jednak nie stało. Udało się to częściowo - tylko w klasach 1-3, w których nauka stacjonarna podlegała innym regułom. Ta sytuacja spowodowała, że zarówno my jako cała nasza społeczność szkolna jak i osoby, z którymi nawiązaliśmy współpracę (dot. realizacji zadań w ramach spotkań z ekspertami) jeszcze bardziej zaangażowaliśmy się realizacje wyznaczonych zadań. Było to dla nas nie lada wyzwanie, któremu w okresie trwającej pandemii udało się, mimo wspomnianych trudności sprostać. Zadania w ramach programu realizowaliśmy przy zaangażowaniu wszystkich uczniów i wszystkich nauczycieli naszej szkoły - SP nr 10 im. Gustawa Morcinka w Tychach. Staraliśmy się, aby jakość i atrakcyjność realizacji zadań stały na najwyższym poziomie, dbając jednocześnie o dopasowanie ich do wieku i percepcji odbiorców, a także o ich przydatność w praktyce oraz pomysłowość w ich realizacji. Zaangażowaliśmy ekspertów z największymi kwalifikacjami i doświadczeniem zawodowym. W tym miejscu chcielibyśmy podziękować im za chęć współpracy oraz za ich zaangażowanie. Wspomniani eksperci to:

  - Adam Sojka- dziennikarz ekonomiczny,

  - dr hab. Wojciech Dyduch - profesor nauk ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach,

  - dr Ewa Maćkowiak to długoletni pracownik naukowy Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach,

  - Bogumiła Spychała inspektor kontroli podatkowej w Drugim Wielkopolskim Urzędzie Skarbowym w Kaliszu,

  - Michał Oleśkiewicz- specjalista z zakresu ubezpieczeń i zarządzania ryzykiem,

  - Szkolna Drużyna Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej wraz z opiekunami: Agnieszka Baron oraz Jadwiga Święs jako szkolny koordynator projektu.

  Dziękujemy NBP za możliwość udziału w projekcje. Edukacja ekonomiczna dzieci i młodzieży jest we współczesnym świecie niezbędna, stanowiąc jednocześnie wyzwanie i zadanie zarówno dla nauczycieli jak i całego współczesnego społeczeństwa ze wszystkimi instrumentami jego funkcjonowania.  

  Jadwiga Święs, nauczyciel-koordynator

Wróć do listy opinii