• Szkoła Podstawowa nr 16 im. Janusza Korczaka w Rudzie Śląskiej

    Uważam, że każda aktywność uczniów wykraczająca poza program nauczania jest niezwykle istotna, gdyż rozwija ich zainteresowania. Tematyka ekonomiczna jest szczególnie ważna, gdyż jest wykorzystywana w życiu codziennym, a brakuje tych treści w podstawach programowych dla szkół podstawowych. Udział w programie ponadto nauczył uczestników współpracy. Po raz pierwszy zorganizowaliśmy szkolną debatę. Materiały przekazane przez organizatorów pozwoliły w przystępny sposób przedstawić poruszane treści. Przede wszystkim uczniowie poznali nowe pojęcia ekonomiczne. Ciekawym doświadczeniem były również spotkania z ekspertami i możliwość podjęcia z nimi dyskusji na wybrane tematy. Naszym wspólnym celem (uczniów i nauczycieli) było wykonanie wszystkich zadań najlepiej jak potrafiliśmy i to nam się udało. Oczywiście, że polecamy udział w programie. Uważam to za niezwykle ciekawe doświadczenie, zarówno dla uczniów, jak i nas nauczycieli przygotowujących poszczególne zadania. Każda aktywność to nowe wyzwanie, olbrzymia satysfakcja, jeśli udaje się osiągnąć zamierzony cel. 

    Iwona Krauza-Wieczorek, nauczyciel-koordynator

Wróć do listy opinii