• Szkoła Podstawowa im. ks. mjr. Franciszka Łuszczki w Lubeni

    Przez ostatnie miesiące uczniowie klasy VIII a i VIII b –Julita Szkoła, Judyta Skrętkowska, Milena Jajuga, Nikola Kocur, Kacper Trzyna, Hubert Garlak, Maciej Warchoł, Paweł Mitał, Kamil Solak, Oliwier Kleciak  zgłębiali swoją wiedzę z zakresu ekonomii.

    Efekt ich pracy to przygotowanie Dnia z Ekonomią w naszej szkole podczas, którego przeprowadzona została lekcja z ekonomią przez pana mgr. Jakuba Szczęcha była to lekcja matematyki inaczej. Uczniowie w ramach warsztatów przeprowadzili lekcje, na których przybliżyli tematykę związaną z tematem przewodnim drugiej edycji projektu „Złote Szkoły NBP”. Odbyła się również debata szkolna podczas, której zebrani próbowali rozstrzygnąć, jaki środek płatniczy jest bezpieczniejszy „gotówka czy karta”. Dzięki Drużynie Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej uczniowie naszej szkoły dowiedzieli się, jak bezpiecznie postępować z finansami osobistymi, jakie zagrożenia czyhają na nas w sieci, co robić, żeby uniknąć ryzyka oszustw finansowych. Dzięki zajęciom warsztatowym ósmoklasiści dowiedzieli się, jak zadbać o niższe rachunki za prąd, ograniczyć deficyt budżetowy i poznali skład monet. Omówione zostały formy płatności i zasady zabezpieczenia banknotów. Ambasadorzy, aby wykonać poszczególne zadania, musieli sami zdobyć odpowiednią wiedzę wykorzystując przy tym materiały edukacyjne ze strony NBP. Następnie przygotowali prezentację na wybrany przez siebie temat, aby później podzielić się swoją wiedzą z innymi. Poprzez udział w tym projekcie nasi uczniowie zdobyli wiedzę z dziedziny ekonomii i bankowości. Wiedza ta w przyszłości pozwoli im bezpiecznie poruszać się w finansach osobistych. Warsztaty ekonomiczne pokazały, jak wspaniale projekt wpłynął nie tylko na wiedzę uczniów naszej szkoły, ale również przyczynił się do rozwoju kompetencji Drużyny Ambasadorów, takich jak: umiejętność pracy pod wpływem presji czasu, zastosowanie różnorodnych metod gromadzenia materiałów i ich komputerowa obróbka, opracowanie sposobu zaprezentowania projektów, umiejętne zgłębianie wiedzy, korzystanie z różnych źródeł informacji.

    Udział w projekcie był wspaniałą nauką i doświadczeniem zarówno dla nas – nauczycieli i opiekunów projektu, jak i dla uczniów należących do Drużyny Ambasadorów.

    Była to nasza pierwsza przygoda ze ,Złotymi Szkołami NBP i już dziś wiemy, że jeśli pojawi się następna edycja, to z pewnością weźmiemy w niej udział, do czego zachęcamy wszystkie szkoły, które stawiają na kreatywność, poszerzanie wiedzy i zdobywanie nowych doświadczeń.

    Marta Szczęch, Joanna Grzebyk - nauczycielki

Wróć do listy opinii