• Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Tarnowcu

  Złote Szkoły NBP to ogólnopolski program popularyzujący wiedzę ekonomiczną
  w środowiskach szkolnych. Ideą programu jest przygotowanie młodzieży do bezpiecznego i swobodnego poruszania się w świecie finansów. Program aktywizuje nauczycieli i uczniów do podejmowania zespołowych inicjatyw na rzecz swojej szkoły i najbliższego otoczenia przybliżających zagadnienia ekonomiczne w nowatorski i przystępny sposób. Dlatego właśnie warto wziąć w nim udział.

  Nasza szkoły już po raz drugi przystąpiła do programu Złote Szkoły NBP.
  W bieżącym roku szkolnym hasło projektu to „Bezpieczni w finansach osobistych”.
  Zadania projektowe realizowała drużyna Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej, w składzie: Julia Pawłowska, Julia Kowalczyk, Julia Wiśniowska, Oliwier Szal, Laura Urban, Elżbieta Chudy, Ksawery Forc, Anna Łuszcz, Bartosz Piątkowski i Mikołaj Dadej pod popieką i przewodnictwem nauczycieli: Pani Joanny Walczak – koordynatora projektu, nauczyciel matematyki, Pani Ewy Żebrackiej – nauczyciel matematyki, Pani Alicji Graseli – nauczyciel geografii i plastyki, Pani Katarzyny Forc – nauczyciel matematyki, Pana Jacka Bracika – nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie.

  Pierwszym zadaniem było przeprowadzenie przez nauczycieli – opiekunów lekcji
  z ekonomią. Zajęcia takie odbyły się w ramach lekcji geografii, historii, WOS, matematyki,
  a nawet plastyki. Uczniowie poznali historię pieniądza, pojęcia ekonomiczne, obliczali raty kredytów oraz analizowali oferty lokat, aby wybrać tą najkorzystniejszą. Na lekcji plastyki rozwijali swoją kreatywność, wykonując drewniane zakładki ze szkolnym logo projektu. Kolejnym zadaniem był warsztat uczniowski – członkowie Drużyny Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej pozyskiwali materiały i niezbędną wiedzę z zakresu ekonomii, by przekazać ją koleżankom i kolegom z klasy. Nagrali wspólnie film, na którym uczą rozpoznawać banknoty i ich zabezpieczenia. Jest on ogólnodostępny na naszej stronie internetowej. Prowadzili lekcje ekonomii w swoich klasach, zorganizowali konkurs matematyczno – ekonomiczny, wykazali się dużą wiedzą nt. krypto waluty – Bitcoina. W ramach debaty gościliśmy w naszej szkole ekspertów z zakresu ekonomii i ubezpieczeń, którzy w bardzo prosty i przystępny sposób przekazali uczniom ogrom wiedzy. Debatę przygotowała nasza Drużyna Ambasadorów Wiedzy Ekonomicznej, która zadbała również o artystyczną oprawę wydarzenia.  Bardzo polecamy udział w programie wszystkim szkołom. Wzbogaca on wiedzę uczniów, rozwija kreatywność, uczy współpracy. Szkoły otrzymują mnóstwo ciekawych materiałów do wykorzystania w czasie realizacji zadań. Nasza szkoła na pewno weźmie udział w kolejnych edycjach, jeśli tylko będzie taka możliwość.

  Joanna Walczak, nauczyciel-koordynator

Wróć do listy opinii