• Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Prudniku

    Cieszę się, że w ramach działalności edukacyjnej Narodowy Bank Polski opracował tak innowacyjny konkurs. Moja szkoła zrealizowała szereg działań, w tym założenie Ambasady Ekonomii, w której pełnię funkcję Prezesa Zarządu. Podczas realizacji zadań konkursowych mieliśmy okazję nawiązać współpracę z Politechniką Opolską, Wydziałem Ekonomii i Zarządzania, Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, lokalnymi bankami, przedsiębiorcami oraz Starostwem Powiatowym i Urzędem Miejskim w Prudniku. Wielki nakład pracy, ale udało nam się przybliżyć społeczeństwu nie tylko to, jak zostać gigantem finansów osobistych, ale też przekazać duży zasób wiedzy ekonomicznej. Poprzez media i osobiste spotkania, mogliśmy podejmować działania służące upowszechnieniu tematyki ekonomicznej. Utworzona przez nas Ambasada Ekonomii funkcjonuje nadal, a wszystkie działania ekonomiczne zostały wpisane jako stały punkt do realizacji w Programie Wychowawczo – Profilaktycznym Szkoły w kolejnych latach szkolnych. Polecam innym udział w programach edukacyjnych organizowanych przez Narodowy Bank Polski – to inwestycja w nasz osobisty rozwój i motor napędowy naszego bogactwa.

    Oliwia Białecka, klasa Ia

Wróć do listy opinii