• Wszystkie przedsięwzięcia podejmowane przez drużynę, której byłam członkiem, sprawiły,  że zdobyłam konkretną wiedzę na temat banku centralnego. Rozwinęły się też moje zainteresowania i zdolności. Praca w zespole pozwoliła na kształtowanie poczucia odpowiedzialności za działania własne i zespołu, podniesienie samooceny i rozwijanie umiejętności skutecznego komunikowania się.

Wróć do listy opinii