• Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu

    Udział w konkursie Złote Szkoły NBP, gdzie tematem było Poznajemy Bank Centralny, to bez wątpienia wspaniałe doświadczenie dla uczniów. Moim zdaniem, uczestnictwo w tym konkursie przyniosło uczniom wiele korzyści. Przede wszystkim, zdobyli oni wiedzę na temat funkcjonowania Banku Centralnego oraz jego roli w gospodarce. Dzięki szerokiemu spektrum źródeł informacji z którymi pracowali uczniowie, a także rozmów z nauczycielem oraz ekonomistami z uczelni, uczniowie mieli możliwość pozyskania wiedzy na temat Banku Centralnego i jego roli w gospodarce, co pozwoliło im na lepsze przygotowanie się do konkursu oraz na rozwijanie swoich zainteresowań i pasji związanych z ekonomią. Ponadto, uczestnictwo w debacie i organizowanie warsztatów umożliwiło im rozwinięcie umiejętności związanych z wystąpieniem publicznym oraz pracy w grupie. Ważnym aspektem udziału w konkursie było również zintegrowanie uczniów oraz rozwijanie umiejętności miękkich, takich jak komunikacja i współpraca. Praca nad projektami zespołowymi wymagała od uczniów wzajemnej współpracy oraz wspólnego podejmowania decyzji, co z pewnością wpłynęło na ich rozwój osobisty. 

    Podsumowując, uczestnictwo w konkursie Złote Szkoły NBP było wspaniałym doświadczeniem dla uczniów, które pozwoliło im na zdobycie wiedzy i umiejętności, rozwijanie się jako osoby oraz integrowanie się w grupie. Jestem przekonany, że konkurs ten przyczynił się do rozwoju uczestników i pozytywnie wpłynął na ich przyszłość.

    Aleksandra Jabłońska

Wróć do listy opinii