• Szkoła Podstawowa 353 im. Wielkich Odkrywców w Warszawie

    Dlaczego warto wziąć udział w programie Złote Szkoły NBP? Moim zdaniem, jako koordynator szkolnego konkursu, zaobserwowałem że dzieciaki nie traktowali zadań jako przykry obowiązek i ich wykonanie zadań nie polegało tylko na zmuszaniu się, aby trzymać się ściśle procedur. Widziałem że uczniowie cieszyli się, kiedy mogli wcielić się w rolę ekspertów poszczególnego tematu, a nawet gdy wykonywali nagrania i montowali film. W ubiegłorocznej edycji uczniowie mieli wiele pytań co do wykonywanych zadań. W tym roku, nauczeni doświadczeniem, wykonali je samodzielnie, konsultując tylko drobne aspekty.

    Czego się nauczyliście − co uważacie za najważniejsze? Uczniowie przede wszystkim nauczyli się w jaki sposób w jaki sposób pracować pod presją czasu. Na wykonanie zadań mieli dużo czasu, jednak nie zawsze mogli się zgrać, ze względu na fakt, że mieli inne obowiązki, zajęcia fakultatywne w różnym czasie. Udało się jednak stworzyć naprawdę fajne zadania i jako koordynator jestem pod wrażeniem jak rozwinęła się ich twórczość. Ponadto zanim uczniowie zaczęli wykonywać jakieś zadania zaznajamiali się z literaturą oraz filmikami m.in. ze stron NBP. 

    Czy polecilibyście innym szkołom udział w programie zorganizowanym przez Narodowy Bank Polski? Uważam że jest to fajne doświadczenie, zarówno dla uczniów jak i nauczycieli. Sprawia dużo radości i tak naprawdę jest oderwaniem od podstaw programowych. Tematy, które oferuje konkurs Złote Szkoły NBP są atrakcyjne dla uczniów i chętnie się z nimi zaznajamiają, dotyczą one bowiem dziedzin życia, z którymi mają do czynienia zarówno dorośli, jak i w mniejszym stopniu dzieci. Poleciłbym udział wszystkim uczniom oraz ich nauczycielom. Jest to dobra okazja aby wzbudzić w sobie nieznane pasje oraz poznać naszych wychowanków od innej strony! 

    Patryk Pankowski

Wróć do listy opinii