• Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Łęczycy

  Warto brać udział w projekcie "Złote Szkoły NBP" ponieważ jest to: 

  - nauka przez aktywne działanie,

  - możliwość wykazania się i szansa na sukces dla każdego ucznia,

  - rozwijanie kompetencji społecznych i działań interdyscyplinarnych,

  - kształcenie postaw przedsiębiorczych u młodych ludzi, wzbudzenie ich kreatywności, otwartości i odpowiedzialności, 

  - promocja szkoły w środowisku lokalnym,

  - partnerskie relacje między uczniem a nauczycielem,

  - dobra zabawa i dużo satysfakcji z wykonywanych działań,

  - szansa na zdobycie tytułu "Złota Szkoła NBP".

   Dzięki udziałowi w programie:

  - uczniowie zdobyli i poszerzyli wiedzę na temat banku centralnego,

  - wzrosła ich motywacja do pracy i poczucie własnej wartości, 

  - uczyli się współpracy w zespole i wspólnego podejmowania decyzji,

  - poznawali samych siebie, swoje mocne i słabe strony oraz poznawali nowe osoby,

  - mieli możliwość samorealizacji.

   Polecilibyśmy innym szkołom udział w programie, ponieważ "Złote Szkoły NBP" to szansa dla ucznia i nowe możliwości dla nauczyciela.

  nauczycielki: Dorota Wyrzykowska, Joanna Jankowska

Wróć do listy opinii