• Niepubliczna Szkoła Podstawowa Gaudeamus w Józefosławiu

    Program Złote Szkoły NBP daje szansę rzetelnej i atrakcyjnej nauki podstaw ekonomii poprzez zabawę. Pozwala uczniom wyjść poza schematy myślowe, ponieważ zadania konkursowe wymagają nie tylko przyswojenia wiadomości, lecz także sporej kreatywności w wyborze tematu zadań oraz sposobu ich realizacji. Uczestnicy mają okazję zdobycia wiedzy o historii pieniądza, jego roli we współczesnej gospodarce, o działaniu najważniejszych instytucji finansowych państwa polskiego, a także oswojenia się z publicznymi wystąpieniami podczas debat, poznania zasad przygotowania prezentacji i wygłaszania referatów, a osoby uzdolnione plastycznie mogą zaangażować się przy projektowaniu i wykonaniu oprawy graficznej realizowanych zadań. Współpraca społeczności szkolnej przy tym projekcie przyczynia się w istotny sposób do jej integracji.

    Jest to konkurs godny polecenia zarówno szkołom organizującym zajęcia o tematyce ekonomicznej, jak i tym, w którym będzie to pierwszy poważniejszy kontakt uczniów z tymi zagadnieniami, ponieważ przyjazna formuła programu zapewnia autentyczną równość szans, niezależnie od typu szkoły, oraz sporą dozę swobody w realizacji zadań. Prestiż Banku Centralnego jako organizatora oraz spora pula nagród stanowią istotną zachętę. Udział w tym programie to wspaniała przygoda edukacyjna, zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli.

    Marcin Dolecki, Aneta Górzyńska, Piotr Kania

Wróć do listy opinii