• Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Zbrosławicach

    W tym roku szkolnym 2022/2023 nasza szkoła przystąpiła po raz pierwszy do ogólnopolskiego programu edukacyjnego Złote Szkoły NBP.

    W ramach programu Złote Szkoły NBP omówiona została rola banku centralnego w funkcjonowaniu gospodarki oraz jego przełożenie na codzienne życie ludzi. Uczniowie naszej szkoły zaznajomieni zostali także z różnicami pomiędzy bankami komercyjnymi i spółdzielczymi, a także z podstawowymi produktami bankowymi.  Aby lepiej zrozumieć obecną sytuację gospodarczą oraz istotę polityki monetarnej dokładnie opisane i zdefiniowane zostało pojęcie inflacji. W czasie debaty rozmawialiśmy także o zasadach bezpiecznego bankowania.

    Udział w programie zorganizowanym przez NBP na pewno wpłynął na świadomość ekonomiczną uczniów. Młodzież dzięki udziałowi w tym programie będzie rozumiała zachodzące wokół nas procesy ekonomiczne i będzie zdolna do podejmowania przemyślanych, racjonalnych decyzji finansowych.

    Barbara Kita, nauczyciel–koordynator

Wróć do listy opinii