• Zespół Placówek Resocjalizacyjno - Socjoterapeutycznych w Goździkowie

    Program Złote Szkoły NBP zachęca młodzież do aktywności, poszerzania wiedzy w dziedzinie ekonomii. Uczy pracy w grupie i odpowiedzialności, więc warto wziąć w nim udział i zachęcać do działania całą społeczność uczniowską. Moi wychowankowie zdobyli wiadomości o sposobach zabezpieczenia monet i banknotów, co wydaje się dla nich najważniejsze, gdyż w przyszłości będą wykonywać zawód sprzedawcy. Ciekawa była analiza wpływu polityki pieniężnej NBP na życie codzienne każdego z nas. Zatem treści poznane w trakcie realizacji programu wydają się kluczowe dla funkcjonowania we współczesnym świecie.

    Polecam zatem wszystkim szkołom udział w kolejnych edycjach programu.

    Anna Czechowska, nauczyciel-koordynator

Wróć do listy opinii