• Zespół Szkół Nr 4 im. Obrońców Mławy z Września 1939 r. w Mławie

    Udział w programie "Złote Szkoły NBP" pozwala na poszerzenie wiedzy uczniów w dziedzinie finansów oraz rozwinięcie tematów poruszanych na lekcjach podstaw przedsiębiorczości. Udział w programie wzbogaca również warsztat pracy, pogłębia i poszerza wiedzę zarówno nauczycieli jak i uczniów. Jest to bardzo duży projekt, który angażuje w jego realizację nie tylko nauczycieli, ale także uczniów. W trakcie realizacji zadań zauważyłam większą aktywność uczniów do wykazywania się ”życiowymi” umiejętnościami (zaradność, talenty organizatorskie, sztuka dyskutowania, rozwiązywania problemów, autoprezentacji). Wspólna praca z uczniem przy projekcie to również budowanie lepszych relacji, a także oderwanie się od schematu i rutyny codziennych zajęć

    Anna Borkowska, nauczyciel

Wróć do listy opinii