• Zespół Szkół Nr 4 im. Obrońców Mławy z Września 1939 r. w Mławie

    Wszystkie przedsięwzięcia podejmowane przez drużynę, której byłam członkiem sprawiły przyrost mojej wiedzy na temat banku centralnego, rozwinęły moje zainteresowania i zdolności. Praca w zespole pozwoliła na kształtowanie poczucia odpowiedzialności za działania własne i zespołu, podniesienie samooceny i rozwijanie umiejętności komunikowania się.

    Julia Wardęga

Wróć do listy opinii