• Branżowa Szkoła I Stopnia Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim

  • Warto wziąć udział w programie Złote Szkoły NBP by poszerzyć swoją wiedzę o funkcjach i zadaniach Banku Centralnego.
  • Poznać zabezpieczenia polskich banknotów oraz zagadnienia dotyczące obrotu finansowego.
  • Zintegrować się z grupą ambasadorów edukacji ekonomicznej, zdobyć nowe doświadczenia i pokonać wyzwania: udział w debacie, prowadzenie warsztatów uczniowskich. Przygotowaliśmy pomoce edukacyjne, które będą wykorzystywane na lekcjach dotyczących funkcji i zadań banku centralnego oraz obrotu gotówkowego.
  • Nauczyliśmy się jak ważne zadania pełni Narodowy Bank Polski oraz jak ważne są zabezpieczenia polskich banknotów.
  • Wiedze zdobytą i przećwiczoną na przygotowanych przez nas materiałach wykorzystamy podczas obrotu gotówkowego w pracy sprzedawcy.
  • Zapraszamy inne szkoły do udziału w programie zorganizowanym przez Narodowy Bank Polski bo to wspaniała przygoda w świecie finansów.

  Uczennice: Oliwia Kurek, Karolina Jendruchniewicz, Julia Targońska, Adrianna Rożen, Dominika Bober, Angelika Sokół, Julia Stepaniuk, Marzenna Kałuszyńska – nauczyciel, Katarzyna Zakrzewska – nauczyciel

Wróć do listy opinii