• Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Opocznie

    Zdecydowanie polecam udział w programie innym szkołom. Jest to wspaniała okazja do twórczej współpracy pomiędzy uczniami, rozbudzenia zainteresowania ekonomią i finansami, zdobywania bezcennej wiedzy dotyczącej bankowości i finansów, która zapewni im bardziej świadome posługiwanie się pieniędzmi w dorosłym życiu. Uczniowie biorący udział w przedsięwzięciu mają szansę odkryć i wyeksponować swoje talenty i umiejętności, pochwalić się zdobytą wiedzą, brać aktywny udział w dyskusji i bronić swoich racji. Dla nauczycieli program jest szansą zdobycia nowych kompetencji, zbliżenia się do uczniów i aktywnej współpracy. Szkoła ma natomiast okazję poszerzyć swoją ofertę o edukację finansową i ekonomiczną na wysokim poziomie. Istotnym elementem jest również promocja działań związanych z realizacją zadań konkursowych w mediach społecznościowych oraz środowisku lokalnym. Promowana przez uczniów wiedza z zakresu ekonomii i finansów dociera do szerokiej grupy odbiorców, ma miejsce pedagogizacja rodziców i dziadków, co przyczynia się do większej świadomości w posługiwaniu się pieniędzmi w społeczeństwie. 

    Agnieszka Mazur, nauczyciel

Wróć do listy opinii