• Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Nisku

    Dzięki przystąpieniu do programu „Złote Szkoły NBP” poznaliśmy czym jest bank centralny, na jakich zasadach działa oraz jakie pełni funkcje w gospodarce państwa. Ponadto dowiedzieliśmy się jak działa polityka pieniężna oraz jakie skutki ma podwyższanie i obniżanie stóp procentowych na wysokość rat kredytu hipotecznego oraz na inflację. Podczas opracowania Case-study do warsztatów uczniowskich dotyczącego reakcji NBP na kryzys wywołany wojną na Ukrainie wywnioskowaliśmy, że Narodowy Bank Polski we właściwym czasie rozpoczął podwyżkę stóp procentowych i dostosował cykl podwyżek stóp do sytuacji polskiej gospodarki. Polecam innym szkołom udział w programie, ponieważ niesamowicie poszerzyliśmy wiedzę i rozwinęliśmy umiejętności prezentacji. Dzięki debacie, która odbyła się w naszej szkole dowiedzieliśmy się o korzyściach związanych z pozostaniem przy złotym oraz o zagrożeniach i szansach związanych z ewentualnym wprowadzeniem waluty euro w Polsce.

    Dominik Kosz, uczeń

Wróć do listy opinii