• Publiczne Liceum Ogólnokształcące Sióstr Prezentek w Krakowie

  Dlaczego warto wziąć udział w programie Złote Szkoły NBP?

  Udział w programie ZŁOTE SZOŁY NBP to świetny sposób na zintegrowanie klasy - uczniowie poprzez współpracę rówieśniczą, zdobywanie wiedzy z różnych źródeł, a potem pomysłowe jej przekazywanie innym z użyciem nowoczesnych narzędzi TIK stają się młodymi ekspertami w dziedzinie ekonomii praktycznej, mają większą świadomość zachodzących na co dzień procesów ekonomiczno-społecznych i potrafią tę wiedzę wykorzystać. 

  Czego się nauczyliście − co uważacie za najważniejsze?

  Nasz udział w konkursie był debiutem, który okupiony ciężką pracą, dał pozytywne owoce w postaci:

  - oswojenia z tematem Banku Centralnego, jego funkcji i znaczenia w gospodarce światowej;

  - umiejętności samokształcenia  poprzez zgłębianie tajników bankowości z dostępnych źródeł i dzielenia się zdobytą wiedzą (peer learning).

  - poszerzenia kompetencji krasomówczych, szczególnie podczas przeprowadzonej debaty i warsztatów dla licealistów;

  - opanowania nowych umiejętności z wykorzystania nowych technologii (by promować nasze działania konkursowe w Internecie, zaprojektować gry multimedialne dla naszych rówieśników oraz animację: Z EKONOMIĄ ZA PAN BRAT dla dzieci ze SP Sióstr Prezentek, którą tradycyjnie wspieramy swoimi działaniami zgodnie z metodą pear learning);

  - dobrej zabawy w klasowym gronie, co sprzyjało uczniowskiej integracji.

  Dziękujemy NBP za tak pomysłowy projekt, który stał się dla nas klasowym wyzwaniem, pozwolił wykazać się konkretną wiedzą ekonomiczną, kreatywnością i zdobyć kompetencje przyszłości, z których będziemy na bieżąco korzystać. Uczniowie bardzo pozytywnie odebrali udział w programie ZŁOTE SZKOŁY. Celem naszych działań edukacyjnych było utrwalenie wiedzy ekonomicznej na temat BANKU CENTRALNEGO i jego roli. Zorganizowaliśmy debatę tematyczną i zajęcia warsztatowe ze strefą gier. Uczestnicy zajęć zostali zmobilizowani do wykonania projektów z wykorzystaniem narzędzi TIK, które wpłynęły pozytywnie na kształtowanie u nich kompetencji przyszłości. Nauczyli się współpracy w grupie, wykorzystania narzędzi multimedialnych do prezentacji własnych zasobów wiedzy oraz wykorzystania źródeł edukacyjnych NBP do stworzenia nowych narzędzi ewaluacyjnych w postaci krzyżówek online, komiksów, gier interaktywnych itp. Poprzez zabawę mogli utrwalić swoją wiedzę na temat walut i gospodarowania pieniędzmi, przetestować gry planszowe NBP (EKONOMISTRZ Junior, oraz KRAKOWSKI SKARBIEC), a przez to bardziej się poznać i zintegrować w grupie rówieśniczej, łącząc naukę z przyjemnością. Oceniają to doświadczenie pozytywnie i z wielkim przejęciem mówią o zdobytych umiejętnościach:

  Czy polecilibyście innym szkołom udział w programie zorganizowanym przez Narodowy Bank Polski?

  Szczerze polecamy wszystkim szkołom ponadpodstawowym udział w programie ZŁOTE SZKOŁY. Zorganizowany przez NBP konkurs jest ogromna szansą dla młodzieży na samorozwój oraz integrację, a zdobyta wiedza z dziedziny ekonomii i bankowości daje im nowe spojrzenie na otaczającą ich rzeczywistość. Zdobyte kompetencje i wiedza sprawiają, że dojrzalej i bardziej pewnie wypowiadają się na trudne tematy ekonomiczne, poza tym stają się dla nich bazą do kolejnych poszukiwań…

  Joanna Kantor-Malik, nauczyciel

Wróć do listy opinii