• Szkoła Podstawowa nr 11 im. Henryka Sienkiewicza w Puławach

    Program Złote Szkoły Narodowego Banku Polskiego jest ważną inicjatywą wspierającą edukację ekonomiczną w Polsce. Doskonale propaguje wiedzę na temat funkcjonowania systemu bankowego, finansów publicznych oraz polityki pieniężnej. Udział w programie pozwolił uczniom lepiej zrozumieć złożoność mechanizmów gospodarczych i finansowych. Dzięki różnorodnym materiałom dydaktycznym, gotowym scenariuszom można było przeprowadzić ciekawe warsztaty, które pomagają w przyswajaniu wiedzy ekonomicznej w sposób przystępny i interesujący dla ucznia. Jest to inicjatywa szczególnie potrzebna w kontekście rosnącej roli finansów w życiu codziennym oraz globalnych wyzwań gospodarczych. Dzięki Złotym Szkołom NBP uczniowie mieli możliwość zdobycia praktycznej wiedzy, która przyda im się w dorosłym życiu. Program ten zasługuje na uznanie za wkład w rozwój świadomości ekonomicznej młodzieży, która wykazała się ogromnym zaangażowaniem w realizację zadań programu, przyczyniając się do budowy stabilniejszej i bardziej świadomej społeczności. Złote Szkoły NBP stawiają na interaktywną formę nauki, co sprzyja lepszemu przyswajaniu wiedzy przez uczniów. Dzięki zaangażowaniu NBP program ten mógł dotrzeć do szerszego grona odbiorców i spotkał się z dużym uznaniem środowiska szkolnego. Program ma pozytywny wpływ na rozwój umiejętności analitycznych i logicznego myślenia uczniów pomagając zrozumieć istotę zarządzania finansami na poziomie indywidualnym i społecznym. Dzięki Złotym Szkołom NBP uczniowie jak sami stwierdzili mogą lepiej przygotować się do roli aktywnych i świadomych obywateli w sferze ekonomicznej, gdyż edukacja ekonomiczna jest kluczowa dla rozwoju społecznego i gospodarczego. Złote Szkoły NBP przyczyniają się do zmniejszenia analfabetyzmu finansowego w społeczeństwie, a program ten powinien być promowany i rozwijany jako istotny element edukacji szkolnej. Dzięki Złotym Szkołom NBP uczniowie zyskali narzędzia potrzebne do podejmowania świadomych decyzji finansowych. Jest to doskonała inwestycja w kapitał ludzki, która może przynieść długoterminowe korzyści dla gospodarki kraju.

    Ilona Wrótniak-Terlecka, koordynator programu

Wróć do listy opinii