• Szkoła Podstawowa im. Stanisława Ligonia w Truskolasach

    Zarządzanie Drużyną Ambasadorów było dla mnie zaszczytem. Program Złote Szkoły NBP nie tylko daje możliwość zdobycia wiedzy z zakresu ekonomii i finansów, ale również rozwija i kształtuje szereg kompetencji kluczowych: kreatywność, innowacyjność, umiejętność planowania, organizowania, analizowania, podejmowania ryzyka, komunikacji, współpracy w zespole. W naszej szkole realizacja programu wpłynęła na integrację zespołu oraz na budowę właściwej relacji uczeń – uczeń i uczeń – nauczyciel, opartej na wzajemnym szacunku i zaufaniu w dążeniu do wspólnego celu.

    Koordynator programu

Wróć do listy opinii