• Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Jana Pawła II w Michałowicach

  Złote Szkoły NBP to wyjątkowy program. Dzięki niemu uczniowie zdobywają wiedzę z zakresu ekonomii, której część z nich, nie miałaby możliwości nigdzie indziej zdobyć. Można stwierdzić, że program jest interdyscyplinarny, bo pozwala łączyć zagadnienia wynikające z tematu danej edycji z tematami obecnymi w życiu uczniów.

  Możliwość spotkania z ekspertami, w części drugiej programu, motywuje uczniów do poznawania otaczającego ich świata. Rośnie też ich motywacja do nauki i chęć osiągnięć w późniejszym życiu zawodowym. Dzięki tym spotkaniom, wycieczkom wzrasta nie tylko wiedza uczniów, ale też ich poczucie wartości.

  W części trzeciej programu uczniowie podejmują próby samodzielnego prowadzenia zajęć. Jest to bardzo owocne doświadczenie. Zaczynają doceniać pracę nauczycieli i możliwość wzięcia udziału w zajęciach z ekspertami.

  Dzięki programowi jako całości, rosną kompetencje personalne i społeczne uczniów; rośnie ich poczucie wartości dzięki zdobywanej wiedzy i chęć osiągnięć w życiu szkolnym pozaszkolnym.

  Kwintesencję udziału w programie zawarliśmy w publikacji do lokalnej gazety. Takich publikacji było kilka, ale załączona to tej opinii jest najnowsza, bo z 18 kwietnia 2024 r. Podsumowując, program jak napisaliśmy w artykule: „jest niezwykłą lekcją ekonomii, ale zwiększa też wiedzę o polskich symbolach narodowych i patriotycznych”.

  Justyna Urbańska

Wróć do listy opinii