• Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Królowej Górnej

  Dlaczego warto wziąć udział w programie Złote Szkoły NBP?

  Uczestnictwo w tym programie daje naszej szkole możliwość zaangażowania uczniów w praktyczną naukę ekonomii, co jest nieocenioną wartością dodaną do standardowego programu nauczania. Dzięki temu, uczniowie zdobywają umiejętności z zakresu zarządzania finansami, co przygotowuje ich do odpowiedzialnego gospodarowania własnymi zasobami w przyszłości. Jako szkoła uczestniczymy w programie od samego początku, co świadczy o skuteczności i atrakcyjności tego programu.

  Czego się nauczyliście – co uważacie za najważniejsze?

  Najważniejszym aspektem, którego doświadczyliśmy, jest zrozumienie przez uczniów wartości pieniądza i konsekwencji ekonomicznych różnych decyzji. Program pozwolił również na rozwijanie umiejętności takich jak praca zespołowa, planowanie strategiczne i analiza problemów ekonomicznych w kontekście rzeczywistym. To praktyczne podejście do nauki przynosi znaczące korzyści w zrozumieniu abstrakcyjnych pojęć ekonomicznych, co jest trudne do osiągnięcia poprzez tradycyjne metody dydaktyczne.

  Czy polecilibyście innym szkołom udział w Złotych Szkołach NBP?

  Zdecydowanie tak. Program Złote Szkoły NBP to doskonała okazja dla każdej szkoły do wzbogacenia swojego curriculum oraz zaoferowania uczniom unikalnej, praktycznej wiedzy z zakresu ekonomii. Dzięki udziałowi w programie szkoły mogą również zwiększyć swoją widoczność i reputację w oczach rodziców oraz lokalnej społeczności, co jest dodatkowym atutem. Nasze pozytywne doświadczenia i sukcesy w poprzednich edycjach są najlepszym świadectwem wartości tego programu.

  Beata Koziak, nauczyciel-koordynator

Wróć do listy opinii