• II Liceum Ogólnokształcące im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej w Poznaniu

    Warto brać udział w projekcie Złote Szkoły NBP, ponieważ rozwija on wiele ważnych umiejętności u wszystkich uczestników projektu oraz uczniów szkoły. Uczestnicy mogą sprawdzić się w umiejętnościach organizacyjnych oraz przekazywaniu wiedzy i informacji swoim rówieśnikom. Muszą wykazać się także kreatywnością i innowacyjnością, aby forma przekazywania treści była jak najbardziej ciekawa.

    Dodatkowo, równie ważny jest zakres wiedzy przekazywanej uczniom szkół. Każda osoba uczestnicząca w wydarzeniach z tego projektu może dowidzieć się wiele interesujących wiadomości z zakresu edukacji ekonomicznej, wiedzy o NBP, historii czy innych dziedzin. Podsumowując, projekt ten to świetna inicjatywa, która zarówno rozpowszechnia wiedzę ekonomiczną, jak i uczy zarządzania projektem czy radzeniem sobie w trudnych sytuacjach.

    Antoni Tomaszewski

Wróć do listy opinii