• Społeczne Liceum Ogólnokształcące Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Raciążu

  Udział w Programie Złote Szkoły NBP to wspaniała "przygoda edukacyjna". Świadczą o tym wypowiedzi naszych uczniów:

  Kinga Cajc - zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w tym projekcie, to świetna przygoda i możliwość rozwijania kompetencji ekonomicznych u młodego pokolenia.  

  Magdalena Kalinowska - podczas realizacji zadań konkursowych dowiedzieliśmy się o trzech funkcjach pieniądza ‒ pieniądz jako środek wymiany, akumulacji i jednostka obrachunkowa.

  Nicole Misiuda - wiedza, którą zdobyliśmy bardzo przyda nam się w dorosłym życiu, dowiedzieliśmy się, czym są odsetki i co ma wpływ na ich wysokość. Cieszymy się, że tak ważna Instytucja jak NBP wyszła naprzeciw naszym oczekiwaniom.

  Aleksandra Cieślak - podczas debaty, spojrzałam inaczej na pewne kwestie, co na pewno przyda mi się w dorosłym życiu, będę też miała więcej argumentów podczas rozmów z rówieśnikami.

  Maria Girek – podczas lekcji z ekonomią dowiedzieliśmy się: jak przebiegał proces ustanowienia waluty w niepodległym państwie polskim, dlaczego doszło do odrodzenia złotego, jak powstają polskie znaki pieniężne od projektu do monety i banknotu oraz dlaczego tylko Narodowy Bank Polski może emitować polskie znaki pieniężne.

  Dla nas, nauczycieli była to okazja do poszerzenia treści przekazywanych na zajęciach o zagadnienia edukacji ekonomicznej. Była to okazja do nawiązania nowych znajomości z ekspertami, którzy obiecali wspierać nas częściej w edukacji ekonomicznej naszych uczniów. Co więcej nasi uczniowie zostali lepiej przygotowani do prawdziwego życia w przyszłości i do lepszego rozumienia procesów ekonomicznych, które nieustanie zachodzą w świecie i które kształtują obecną i przyszłą rzeczywistość uczniów. Ogromna wartość dodana, to czas spędzony z młodzieżą, odkrywanie ich mocnych stron i talentów.

  Piotr Grabowski i Aneta Kowalska, nauczyciele

Wróć do listy opinii