• Szkoła Podstawowa nr 12 im. Michała Kajki w Elblągu

    Udział w programie Złote Szkoły NBP 2024 pokazał nam, jak bardzo ważna jest współpraca w grupie i dobre relacje między nami. Nauczyliśmy się prowadzić debatę i warsztaty uczniowskie. Stworzyliśmy zgraną Drużynę Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej. Zaprezentowaliśmy naszym kolegom i koleżankom rolę i funkcje Narodowego Banku Polskiego. Przybliżyliśmy funkcje pieniądza. Jak ważna jest rola NBP w polityce pieniężnej. Wyjaśniliśmy na czym polega emisyjność Banku Centralnego. Przedstawiliśmy, jak NBP dba o bezpieczeństwo polskich pieniędzy. Podczas warsztatów Uczniowie nie tylko zapoznali się z podstawowymi pojęciami związanymi z bankowością centralną w Polsce, ale mogli uczestniczyć w dyskusji, zadawać pytania, rozwiązywali karty pracy. Przybliżyliśmy historię polskiego złotego. Realizując Złote Szkoły NBP mogliśmy doskonalić swoje umiejętności w nagrywaniu i montowaniu filmików. Mogliśmy wykorzystać swoją wiedzę i zdobyte umiejętności z zakresu TIK. Bardzo duże znaczenie ma fakt, że Kuratoria Oświaty w Białymstoku, w Gdańsku, w Katowicach, w Lublinie, w Olsztynie i we Wrocławiu umieściły program Złote Szkoły NBP w swoich Wykazach zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w roku szkolnym 2023/2024 i dają punkty w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2024/2025.

    Polecamy i zachęcamy inne szkoły do udziału w programie Złote Szkoły NBP.

    Drużyna Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej z SP 12 w Elblągu

Wróć do listy opinii