• Technikum Informatyczne w Rybniku Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach

    Program "Złote Szkoły NBP" jest inicjatywą, która oferuje szansę na rozwój dla młodych ludzi zainteresowanych ekonomią i finansami. Udział w tym projekcie postrzegałem jako możliwość również osobistego rozwoju jako nauczyciela. Bardzo inspirująca była opieka nad uczniami. Byli bardzo zaangażowani w projekt. Była to dla nich jednocześnie lekcja ekonomii jak i historii. Poznali wartość pieniądza i towarów na przestrzeni wieków. Zdobytą wiedzą podzielili się z innymi uczniami, nauczycielami i rodzicami.

    Robert Mościński, nauczyciel

Wróć do listy opinii