• Technikum Informatyczne w Rybniku Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach

    Uczestnictwo w projekcie Narodowego Banku Polskiego na temat „Polski złoty w obiegu od 100 lat” to czas przeznaczony niewątpliwie na rozwój, który nie jest czasem nigdy straconym. Do wzięcia udziału w przedmiotowej inicjatywie skłoniła mnie przede wszystkim ciekawość, ale i chęć budowania relacji nauczyciel – uczeń, która stanowi podstawę efektywnej nauki. Udział w niniejszym konkursie pozwolił rozwinąć umiejętności interdyscyplinarne zarówno z nauk ekonomicznych, jak i historycznych, co więcej pozwolił spojrzeć z pewnej perspektywy na aktywność swoją (jako nauczyciela) jak i uczniów, co też pozwala odpowiedzieć na pytania: Gdzie jesteśmy? Co i jak robimy? Dokąd zmierzamy? I co ewentualnie moglibyśmy skorygować? Wszak inwestycja w wiedzę wypłaca najlepsze odsetki. Gorąco polecam uczestnictwo w następnych edycjach Złote Szkoły NBP.

    Alicja Borecka, nauczycielka

Wróć do listy opinii