• II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Konopnickiej w Katowicach

    Po raz drugi szkoła II LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im Marii Konopnickiej w Katowicach bierze udział w projekcie Złote szkoły NBP. W tym roku jednak tematyka była na tyle ciekawa, że zaangażowanie i nauczycieli i uczniów było bardzo duże. Udało się zachęcić aż 4 nauczycieli oraz ogromną liczbę uczniów, którzy wzięli udział w programie. To nie tylko 10 osobowa drużyna, ale około 100 uczniów robiących prezentacje, plakaty uczestniczących w warsztatach i debacie.  Ilość zadań był ogromna. Robiliśmy warsztaty, prowadziliśmy lekcje, przygotowaliśmy prezentacje (prawie 15 zespołów uczniowskich przedstawiało swoje lekcje na zajęciach oraz wykonywało plakaty (tematyka -historia pieniądza, wielcy ekonomiści, numizmatyka). Na lekcji informatyki zbudowano i przeprowadzono ankietę o finansach uczniów, stworzono wirtualne interaktywne prezentacje i escape roomy oraz quizy, wykonano plakaty promujące program Złote Szkoły NBP i 100 rocznicę wprowadzenia złotówki i infografiki, które do dzisiaj stanowią element wystawy w szkole. Poza tym uczniowska redakcja szkolnej gazety Konopa Press przygotowała specjalny numer gazety poświęcony tematyce pieniądza i finansów. Przy realizacji programu okazało się, że dla niektórych uczniów numizmatyka to ogromna pasja.

    Dzięki Złotym Szkołom NBP udało się odkryć tych uczniów i mieli oni okazję przedstawienia innym swojego hobby. Najbardziej zaangażowany uczeń nawet podzielił się swoją pasją w Radiu Katowice i udzielił wywiadu. Zaskoczył prowadzącego dziennikarza swoją ogromną wiedzą. Tak wielkie zaangażowanie uczniów było niemałym zaskoczeniem dla mnie jako koordynatora. Ciekawe było również to, że o ekonomii, historii pieniądza można mówić na wielu lekcjach, nie tylko przedsiębiorczości czy biznesie i zarządzaniu, ale i na historii, lekcjach z języka obcego, informatyce czy języku polskim. Ciekawa też była debata przygotowana przez uczniów na temat wprowadzenia euro czy złotówki. Miała ona duży wymiar psychologiczny, a głosowanie kończące debatę pokazało siłę argumentów jednej ze stron. Warsztaty samodzielnie przygotowane przez ucznia Bartka Świdzińskiego zaskoczyły wszystkich Prawie dwugodzinny wykład był ucztą intelektualną dla uczniów i słuchających go nauczycieli. Co dały te zajęcia? Przede wszystkich rozbudziły ciekawość uczniów tematyką finansów. Pozwoliły odkryć pasje i wiedzę, która posiadają na ten temat niektórzy uczniowie, Zaangażowano społeczność lokalną rodziców i media. 

    Dlaczego warto wziąć udział w programie? Bo niesamowicie poszerzyliśmy horyzonty i wiedzę na temat bankowości i finansów. To tematyka, którą realizuje się na zajęciach, ale w ograniczonym zakresie. Różne formy: filmy, warsztaty, prezentacje pozwalają na głębsze poznanie i zaciekawienie tematyką uczniów. Program Złote Szkoły NBP zdecydowanie można polecić innym szkołom  To łamanie stereotypów, że nauczanie finansów jest nudne.  Zdecydowanie należy odpowiedzieć- nie.  Ciekawe formy urozmaicają zajęcia.

    Czego się nauczyliśmy? Że wiedza przekazywana na różnych przedmiotach ułatwia zapamiętanie i wzbogaca odbiór, zaciekawia i rozwija uczniów i nauczycieli.

    Grażyna Paździorek, nauczyciel-koordynator

Wróć do listy opinii