• Szkoła Podstawowa nr 42 w Sosnowcu

    Warto wziąć udział w programie Złote Szkoły NBP, ponieważ możemy poznać podstawy ekonomii jak przedsiębiorczość, poznać Narodowy Bank Polski, zdobyć wiedzę, którą będziemy mogli wykorzystać w życiu codziennym. My, ambasadorzy, możemy zdobyć umiejętności organizacji i pracy zespołowej oraz tworzenia treści edukacyjnych w różnej formie. Program zachęcił do działania zarówno uczniów jak i grono pedagogiczne.

    Zarówno My, ambasadorzy, jak i pozostali uczniowie w tej edycji programu poznaliśmy historię złotego oraz Narodowy Bank Polski. Na lekcjach o tematyce ekonomicznej organizowanych przez nauczycieli dowiedzieliśmy się również np. jak weryfikować autentyczność banknotów.

    Polecilibyśmy udział w programie innym szkołom choćby dlatego, że pozwoli ich uczniom na lepsze wyniki w przyszłym życiu zawodowym.

    Drużyna Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej

Wróć do listy opinii