• Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Potęgowie

    Celem projektu „Złote Szkoły NBP” było przygotowanie młodzieży do swobodnego i bezpiecznego działania w świecie finansów. Projekt ten zaktywizował wielu nauczycieli oraz uczniów. W przystępny sposób angażowali się oni w zespołowe inicjatywy na rzecz szkoły, spotkania z ekspertami, poznawali zagadnienia z dziedziny ekonomii, dyskutowali o problemach związanych z inwestowaniem, uczyli się zakładać własną firmę i gospodarować prywatnymi finansami oraz poznawali zagadnienia giełdowe. Młodzież aktywnie uczestniczyła w przedsięwzięciu. Formuła konkursu, jak i kolejne zadania spotkały się z dużym zainteresowaniem uczniów, którzy stwierdzili, że jest to wiedza bardzo przydatna, którą warto zgłębiać. Wiemy, że nasi uczniowie będą potrafili posługiwać się zdobytą wiedzą, umiejętnie wykorzystując ją w codziennych sytuacjach. Mimo, iż poruszane zagadnienia były często nowe, a niekiedy trudne dla uczniów, to bardzo ich zaciekawiły. Zgodnie z założeniem zajęcia miały charakter interdyscyplinarny, tzn. łączyły tematykę ekonomii z innymi dziedzinami wiedzy.

    Barbara Kochańska

Wróć do listy opinii