• II Liceum Ogólnokształcące w Chrzanowie

    Jako koordynator projektu z ramienia szkoły mogę z całą odpowiedzialnością powiedzieć, iż projekt „Złote Szkoły NBP” to strzał w DZIESIĄTKĘ!!! Działania, które realizowaliśmy wspólnie z Drużyną Ambasadorów Edukacji Finansowej były bardzo przyjemne, ciekawe i fascynujące. Prelegenci bardzo chętni do współpracy, przekazujący swoją wiedzę w sposób merytoryczny i bardzo ciekawy. Uczniowie z ogromnym zaciekawieniem słuchali każdego wykładu. Brali czynny udział w testach, ćwiczeniach czy też zadaniach. Zadawali pytania, a na zakończenie wykładu dziękowali za przekazaną im wiedzę. Ponieważ nasze spotkania odbywały się zdalnie, wykłady trafiały również do domowników, którzy byli odbiorcami przekazywanej wiedzy. Od uczniów oraz nauczycieli (opiekunów klas) otrzymywałam informację zwrotną, że domownicy byli bardzo zainteresowani informacjami, które usłyszeli, a o których nie mieli pojęcia, dziękując nam za taką formę ich przekazu. Również współpraca z Drużyną Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej była wspaniała, pełna interesujących pomysłów.  Udało nam się zrealizować  dużo działań.  Postawiliśmy sobie dość wysoką poprzeczkę, bo zrealizowaliśmy 20 zadań: 9 spotkań z ekspertem (w tym 2 wywiady), 9 lekcji ekonomicznych, debatę i na koniec drużyna zaproponowała zorganizowanie szkolnego konkursu związanego z tematem przewodnim projektu: Giganci finansów osobistych. Drużyna spisała się na medal. Ich pomysłowość, praca w ramach działań, zaangażowanie jest godne pochwały. Spotykaliśmy się on-line w każdy poniedziałek od 14 marca o godzinie 20:00 na platformie CLASSROOM. Praca z nimi była dla mnie ogromną przyjemnością. Dużo nauczyłam się także od nich m.in. nagrywania lekcji za pomocą odpowiedniego programu. Dużo pracy, ale było WARTO!

    Mirosława Sojka, nauczyciel-koordynator

Wróć do listy opinii