• II Liceum Ogólnokształcące w Chrzanowie

    Dnia 30.03.21 r. uczniowie klasy 1D brali udział w spotkaniu w ramach projektu NBP na temat: Sztuka odkładania pieniędzy na wyznaczony cel. Podczas tego spotkania mogli dowiedzieć się jak zarządzać własnymi pieniędzmi, jak tworzyć budżet, oszczędzać, kontrolować i planować wydatki. Na uwagę zasługuje fakt, że szkolenie spotkało się z bardzo dużym zainteresowaniem ze strony uczniów. Dyskutowali na temat czym są oszczędności i jakie są sposoby ich zwiększania. Uczestnicy spotkania bardzo wysoko ocenili poziom merytoryczny spotkania. Prowadząca w bardzo profesjonalny i przystępny sposób omówiła zagadnienia związane z wyżej wymienionym tematem.

    Sylwia Woźniak, nauczyciel

Wróć do listy opinii