• Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju

    Realizacja zadań w ramach ogólnopolskiego programu „Złote Szkoły NBP” przyniosła wiele korzyści dla uczniów, nauczycieli i szkoły, a przede wszystkim mnóstwo radości i satysfakcji z podjętych wspólnych działań! Uczestnicy poszczególnych spotkań organizowanych w ramach ogólnopolskiego programu „Złote Szkoły NBP” okazali duże zainteresowanie omawianym tematem finansów osobistych i wyrazili chęć uczestniczenia w podobnych wydarzeniach w przyszłości. Inicjatywa ta spotkała się z wysoka oceną uczniów w zakresie atrakcyjności i przydatności wiedzy przekazanej na spotkaniach. Bardzo cieszy to, że są oni świadomi zadań i obowiązków, które czekają ich w przyszłym życiu oraz tego, że aspekt finansów osobistych jest nieodłącznym aspektem funkcjonowania w rodzinie i w społeczeństwie. Ufamy, że podjęte działania pozwolą im na odważne wejście w świat finansów osobistych i racjonalne decyzje w ich obrębie. Otwarta i pełna zaangażowania postawa uczniów umacnia mnie w przekonaniu, że spotkania z ekspertami, interdyscyplinarne lekcje oraz debaty są bardzo potrzebne w naszym środowisku szkolnym i przynoszą wiele dobrego dla tych młodych ludzi, którzy stojąc  u progu pełnoletności wkraczają dopiero w ekscytujący i pełen nieodkrytych możliwości świat ekonomii, szczególnie w świat finansów osobistych. Po zakończonych poszczególnych spotkaniach w ramach kursu, konferencji, cyklach spotkań z ekspertami oraz warsztatach uczniowie zachęceni, dzielili się swoimi opiniami na temat treści i sposobu przekazanych zagadnień, spostrzeżeniami, uwagami, co było dla nich ciekawe, a co może przeszkadzało, albo utrudniało im zrozumienie tematu lub włączenie się do dyskusji lub aktywnego uczestnictwa. Uwagi te wielokrotnie pozytywne dawały wiele radości i zachęcały do podejmowania działań w zakresie programu. To co wymagało poprawy stanowiło dla nas bodziec, by coś zrobić inaczej, ulepszyć. Pojawiły się nowe pomysły i jeszcze większy zapał, że tyle fajnych rzeczy możemy zrobić, pożytecznych i dających wiele satysfakcji. To doświadczenie zaprocentuje również przy przygotowaniu zadań w kolejnym roku. Bardzo cieszy, że uczniowie zwrócili uwagę na atrakcyjny i przystępny sposób przekazania wielu trudnych zagadnień. Uznali również poruszane kwestie za niezwykle przydatne w ich życiu obecnym i funkcjonowaniu w przyszłości. Pozwala nam to na stwierdzenie, że był to bardzo dobrze i efektywnie wykorzystany czas! Zostaliśmy tak pozytywnie zmotywowani, że mimo, że realizacja tego programu dobiegła końca z dniem 30.04.2021 r., nie zaprzestajemy dodatkowych działań w zakresie edukacji naszych uczniów w dziedzinie finansów osobistych. Już na czerwiec 2021 r. zaplanowałam kolejne spotkania, np. warsztaty z udziałem Pana Marka Momota z Narodowego Banku Polskiego O/Lublin, podczas którego uczestnicy poznają różnorodne sposoby oszczędzania i inwestowania nadwyżek finansowych. Poznają również istotę inwestycji w lokaty bankowe, fundusze inwestycyjne, kruszce, nieruchomości, obligacje oraz akcje. Dowiedzą się jak racjonalnie podejmować decyzje finansowe z uwzględnieniem ryzyka inwestycyjnego. Przewidziany jest również konkurs on-line na smartfony, sprawdzający wiedzę. Natomiast na wrzesień 2021 r. zaplanowałam spotkanie warsztatowe z Panem dr Piotrem Zielińskim, pracownikiem UMCS w Lublinie, który pomoże uczestnikom warsztatów zrozumieć podstawowe sposoby finansowania systemów emerytalnych, poznać istotę trójfilarowej konstrukcji systemów emerytalnych oraz porównać polski system emerytalny z rozwiązaniami stosowanymi w wybranych krajach. Uczestnicy spotkania dokonają oceny zaprezentowanych rozwiązań (wskazując ich zalety i wady), a także zaproponują zmiany jakie powinny być wprowadzone w polskim systemie emerytalnym, aby w przyszłości był on stabilny i bezpieczny, czyli gwarantował im godziwą emeryturę.  Mam nadzieję, że podjęte w ramach programu działania przyczynią się do aktywizacji uczniów w podejmowaniu działań kształtujących ich kompetencje ekonomiczne. Uczniowie, członkowie Drużyny Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej, również i ja osobiście nie możemy się doczekać kolejnej edycji programu i podjęcia kolejnych nowych wyzwań!!!

    Łucja Furlepa, nauczyciel-koordynator

Wróć do listy opinii