• Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 IV LO im. Marynarzy Wojsk Pogranicza w Gdańsku

    Edukacja finansowa towarzyszy nam na co dzień, a temat pieniędzy dotyczy nas wszystkich bez wyjątku. Musimy też pamiętać, że uczenie się to aktywny proces. Nauka następuje nie tylko w rezultacie słuchania wykładu, ale przede wszystkim poprzez próbowanie i wykonywanie czynności – praktyczne podejście. Wszystkie podjęte działania PRZEZ UCZNIÓW NASZEJ SZKOŁY w ramach I edycji GIGANCI FINANSÓW OSOBISTYCH projektu Złote Szkoły NBP, miały na celu wdrożenie aktywizujące więcej procesów poznawczych, co przełożyło się na lepsze rezultaty zdobycia teoretycznych i praktycznych umiejętności przez ucznia w zakresie edukacji finansowej. Nie należy oczekiwać od uczestników, że nauczą się jedynie przez słuchanie. W trakcie lekcji z ekonomią w ramach projektu Złote szkoły NBP uczniowie praktycznie wykorzystali wiedzę teoretyczną do stworzenia przykładowych budżetów domowych, UWZGLĘDNIAJĄC wszystkie aspekty, tj. planowanie, wydatkowanie, oszczędzanie oraz lokowanie zaoszczędzonych środków. Udział w projekcie organizowanym przez NBP, stał się dla nas zaproszeniem do świata pieniądza, jego wartości, w którym poszukujemy, poprzez włączanie uczniów, innowacyjnych rozwiązań do wdrożenia przyjaznej edukacji ekonomicznej. Aktywny udział społeczności szkolnej w projekcie to dla nauczyciela twórcze poszukiwanie praktycznych rozwiązań dla edukacji.

    Sławomir Sieradzki, nauczyciel-koordynator

Wróć do listy opinii