• KOSTKA Publiczne Liceum Ogólnokształcącego Jezuitów im. św. Stanisława Kostki w Krakowie

    Jako członkini drużyny Złotych Szkół NBP LO im. Stanisława Kostki w Krakowie uważam, że wzięcie udziału w tym projekcie było dla mnie oraz moich kolegów ze szkoły bardzo kreatywnym oraz owocnym sposobem na przybliżenie nam wiedzy o ekonomii, zasadach oszczędzania oraz temacie emerytur. Trudna sytuacja epidemiologiczna niestety nie pozwoliła nam się spotkać z ekspertami na żywo co nie zmienia faktu, iż uczniowie byli bardzo zaangażowani w późniejsze dyskusje, dzięki czemu każdy miał szansę wypowiedzieć się oraz przedstawić swoje stanowisko. Każde spotkanie z ekspertem zwiększyło mój poziom wiedzy w danej dziedzinie oraz zachęciło do dyskusji z rodzicami oraz dziadkami w celu poznania ich punktu widzenia na np. oszczędzanie małych kwot. Projekt wzbudził również wśród uczniów chęć pogłębiania wiedzy, co przejawiało się w dużej frekwencji na spotkaniach.

    Zofia Kuc

Wróć do listy opinii