• KOSTKA Publiczne Liceum Ogólnokształcącego Jezuitów im. św. Stanisława Kostki w Krakowie

    W tym roku szkolnym Liceum Kostka w Krakowie wzięło udział w programie „Złote Szkoły NBP.” W ramach tego projektu organizowane były interesujące spotkania online z różnymi ekspertami. Uczestniczyło w nich bardzo wielu uczniów. Ciekawym założeniem programu było wplatanie elementów ekonomii w trakcie różnych lekcji, np. na religii czy geografii. Podczas nietypowych lekcji religii można się było nauczyć oszczędzać biorąc przykład ze św. Józefa lub innych postaci biblijnych. Swoje pomysły i spostrzeżenia mogłem omówić z innymi uczniami podczas dyskusji oraz debat panelowych. Ekonomia była również nauczana na języku angielskim. Cieszę się, że mogłem być członkiem Drużyny Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej i przez to kształtować kompetencje ekonomiczne. Uważam, że ta wiedza jest bardzo przydatna w praktyce i znajduje odniesienie w wielu aspektach naszego codziennego życia.

    Adam Lempart

Wróć do listy opinii