• Szkoła Podstawowa nr 42 w Sosnowcu

    Z całą pewnością uważam, że warto wziąć udział w programie Złote Szkoły NBP, ponieważ program inspiruje młodzież do interdyscyplinarnych aktywności i praktycznego wykorzystania wiedzy, angażuje uczniów do podejmowania inicjatyw promujących edukację ekonomiczną. Drużyna Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej w szkole inicjowała edukację finansową i ekonomiczną w rożnych formach np. wywiady, artykuły, wystawy, plakaty, spotkania z przedstawicielami biznesu, infografiki, krzyżówki, prezentacje, filmy ze spotkań oraz debata szkolna. Program zaktywizował nauczycieli i uczniów podejmujących zespołowe inicjatywy na rzecz swojej szkoły i najbliższego otoczenia przybliżając zagadnienia ekonomiczne w nowatorski i przystępny sposób. Młodzież dzięki udziałowi w programie jest przygotowana do bezpiecznego i swobodnego poruszania się w świecie finansów, do życia w warunkach gospodarki rynkowej. Program nauczył uczniów przedsiębiorczości, tak ważnej w każdej dziedzinie życia. Uczniowie poznali zasady ekonomii i funkcjonowania gospodarki, poprzez bezpośredni kontakt z przedstawicielami z środowiska biznesu, a także zdobywali i doskonalili umiejętności z zakresu szeroko pojętej przedsiębiorczości: kreatywność, planowanie, realizacja zaplanowanych działań, podejmowanie decyzji, rozwiązywanie problemów, komunikacja i praca w grupie. Z całym przekonaniem mogę polecić innym szkołom udział w programie Złote Szkoły NBP, ponieważ program wspaniale niweluje luki między systemem edukacji, a wymogami współczesnej gospodarki i rynku pracy.

    Jolanta Czapla, nauczyciel-koordynator

Wróć do listy opinii