Opinia 1

Program stworzył młodzieży możliwość rozwijania talentów, ale też ich ujawniania. Jak powiedziała jedna uczennica – każdy w programie poczuł się doceniony, co sprzy ...

zobacz opinię

Opinia 2

Każdy, kto weźmie udział w programie zyskuje. Przede wszystkim ma szansę na wzięcie udziału w ci ...

zobacz opinię

Opinia 3

Z wielką przyjemnością wspominamy czas spędzony przy projekcie, z którego wynieśliśmy bogatą wie ...

zobacz opinię

Opinia 4

Dzięki Narodowemu Banku Polskiemu uczestniczyliśmy po raz drugi w SUPER!!! programie. To było du ...

zobacz opinię

Opinia 5

Podjęcie wyzwań związanych z uczestnictwem w programie stało się i dla nauczycieli, i dla ucznió ...

zobacz opinię